สาเหตุของกลิ่นปาก


กลิ่นปากเป็นสิ่งที่น่าอาย ทำให้เราขาดความมั่นใจ ทำให้บุคคลรอบข้างไม่อยากเข้าใกล้ สาเหตุของการเกิดกลิ่นปากมีได้หลายอย่าง แต่สาเหตุที่เกิดบ่อยครั้งมากที่สุดคือความสะอาดในช่องปาก ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สามารถดูแลให้ได้ดีเพียงพอ การดูแลช่องปากจึงมีความสำคัญมาก และจำเป็นต้องดูแลอย่างเพียงพอ และถูกวิธี

 

คนส่วนใหญ่มีวิธีหลากหลายในการดูแลความสะอาดช่องปาก ทั้งการแปรงฟัน การบ้วนปาก รวมถึงการใช้ไหมขัดฟันร่วม เพื่อช่องปากที่สะอาดขึ้น การทำความสะอาดดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อความสะอาดในช่องปาก ช่วยให้ฟันสะอาด ป้องกันการเกิดฟันผุ รวมถึงโรคในช่องปากอื่นๆ แต่ยังมีการทำความสะอาดในช่องปากอีกประการหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ คือ การแปรงลิ้น ซึ่งช่วยแก้ปัญหากลิ่นปากได้เป็นอย่างดี

 

ทำไมถึงต้องแปรงลิ้น


ลิ้นคนเราดูเหมือนเป็นเนื้อที่เรียบเนียน ถ้าดูจากสายตา แต่แท้จริงแล้ว ลิ้นเรามีลักษณะขุขระ มีหลุมเล็กๆมากมาย ซึ่งเป็นที่อาศัยอย่างดีของแบคทีเรีย และเศษอาหารหลากชนิด หลุมเล็กๆบนแผ่นลิ้นเหล่านี้ สามารถให้แบคทีเรียและเศษอาหารเกาะอยู่ได้มากกว่าส่วนไหนๆในช่องปาก แปรงลิ้นด้วยอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะจะช่วยกำจัดของเสียเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ด้วยเวลาอันรวดเร็ว

 

การแปรงลิ้นไม่ใช่เพียงแค่ช่วยกำจัดกลิ่นปากได้เป็นอย่างดีเท่านั้น ยังช่วยป้องกันฟันผุ หรือโรคอื่นๆในช่องปากด้วยเช่นกัน เนื่องจากหากมีแบคทีเรียเกาะอยู่ที่ลิ้น ก็จะสามารถแพร่กระจายไปที่ส่วนอื่นได้อย่างง่ายดาย